Sunday, 10 April 2011

SELAMAT DATANG

Blog ini dibangunkan untuk membantu pelajar-pelajar untuk menjalani proses pembelajaran secara lebih menarik dan berkesan terutama sekali dalam pembelajaran matapelajaran Geografi. Laman ini boleh dijadikan sama ada bahan rujukan melalui ,mengetahui isu-isu berkaitan matapelajaran Geografi malah pelajar boleh menguji minda dengan menjawab soalan-soalan yang tersedia. Terdapat beberapa topik/isu yang boleh didapati dalam laman ini dan ianya sangat mudah diakses. Diharapkan dengan adanya blog ini, pelajar akan lebih seronok dan menghayati pembelajaran Geografi sekali gus membantu mereka dalam meningkatkan prestasi bagi matapelajaran ini.

No comments:

Post a Comment